Revista Quimibal núm. 50

Benvolguts companys,

adjunt trobareu el nombre 50 de la revista QUIMIBAL. Des de que l’octubre de 1998 vàrem decidir crear aquest canal de comunicació periòdica amb tots els col·legiats/associats i la resta de la nostra societat hem tingut una periodicitat mínima semestral, amb la qual ens vàrem comprometre, i tal com es va posar com a objectiu ha estat una mescla heterogènia de notícies, comunicats, convocatòries i altres herbes que esperam hagin estat d’interès per tots vosaltres.
Per suposat volem agrair a tots els que, desinteressàdament, heu col·laborat durant aquests més de 18 anys, en els quals la nostra revista ha adquirit la seva majoria d’edat, i us animam a continuar fent-ho enviant suggeriments i tot allò que penseu que que pot resultar d’interès per al nostre col·lectiu.

Salut per a tots i que puguem arribar al centenar.

L’equip de redacció

Revista Quimibal núm. 50