Curso oficial para el Mantenimiento Técnico-Sanitario de Piscinas 20 y 21 de Febrero de 2021.

OBJETIVO

El objetivo del curso es adquirir todos los conocimientos necesarios para un buen mantenimiento de las piscinas de uso colectivo, conocer los problemas y las técnicas básicas para su resolución, conocer las técnicas de mantenimiento y control de parámetros del agua, conocer los diferentes productos de limpieza y desinfección necesarios para el mantenimiento de estas instalaciones, adquirir destreza en el uso de los diferentes aparatos empleados en el mantenimiento de las piscinas,  así como conocer las normativas que rigen estas instalaciones (R.D 742/2013 y  Decreto 53/95).

Más Información

UniQoos con Química. Una iniciativa de Feique, Foro de Química y Sociedad y Unicoos.

Des del Col·legi i l’Associació de Químics de les Illes Balears volem compartir amb els nostres col·legitas i associats el contingut que Feique, el ‘Foro de Química y Sociedad’ i el canal educatiu Unicoos, amb el famós professor i divulgador científic David Calle al capdavant, han posat en marxa amb el projecte #UniQoos con Química per a donar a conèixer com intervé la química en la nostra vida diària i on la podem trobar en les noves tecnologies, al mòbil, ordinador o tablet, en automoció, a la ciutat de el futur, en l’esport, com cuida la teva salut i higiene, alimentació, què investigacions porta a terme per impulsar les energies renovables i l’eficiència energètica o com intervé per fer de el món el lloc sostenible que tots volem.

Així, a partir d’ara podras trobar a la nostra web https://quimibal.wordpress.com/ un llistat amb els vídeos publicats de UniQoos. Els podras trobar sempre que vulguis a la columna de l’esquerra de la pàgina.

Més informació a la web de FEIQUE.

EL COL·LEGI DE QUÍMICS SIGNA UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’EMPRESA CIDESAL

El passat 1 de desembre del 2020, el Col·legi Oficial de Químics i CIDESAL, varen signar un conveni de col·laboració.

Amb aquest conveni, iniciam una important etapa de feina, que ve gestionant des de principi d’any, en aquest document s’especifica les bases per la impartició de cursos de Formació Oficial de Prevenció de Legionel·la.

Convocatòria QUIR

S’ha publicat la convocatòria del QUIR per l’any 2020/21.

Hi ha 22 plaçes QUIR per a tota Espanya de les quals 1 plaça Radiofarmacia a l’Hospital Universitari Son Espases.

Convocatòria del QUIR per l’any 2020/21.BOE

Si algú necessita mes informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres us podem assessorar sobre aquestes places.

CURS: PREPARACIÓ OPOSICIONS PROBLEMES DE QUÍMICA I DE FÍSICA MOLDALITAT A DISTÀNCIA

OBJECTIUS

  1. Recordar els principals continguts de química i de física per a la resolució de problemes.
  2. Aprendre estratègies per resoldre problemes de física i de química.
  3. Practicar diferents problemes per adquirir seguretat a l’hora de resoldre problemes.
  4. Relacionar els problemes amb el currículum.
  5. Conèixer les implicacions metodològiques de la resolució de problemes.
  6. Relacionar problemes i pràctiques de laboratori.

Més Informació

CURS: PREPARACIÓ OPOSICIONS FÍSICA I QUÍMICA MODALITAT A DISTÀNCIA

OBJECTIUS
1. Orientar en la elaboració dels temes (part teòrica)
2. Familiaritzar-se amb els elements curriculars per tal d’elaborar una programació didàctica.
3. Donar pautes per a l’elaboració de la programació i de les unitats didàctiques
4. Elaborar i defensar unitats didàctiques.
5. Adquirir destreses i estratègies per a la presentació de la programació i la unitat didàctica davant el tribuna

Més Informació