Us informem que des de les Juntes directives del Col·legi i de l’Associació de Químics de les illes Balears el passat 15 de febrer vàrem enviar una carta dirigida al conseller d’Educació i Formació Professional a la qual vàrem expressar la nostra preocupació sobre la nova estructura que ha plantejat el Govern de l’Estat per a l’accés al sistema educatiu universitari i sobre els canvis a la matèria de química que la nova llei educativa LOMLOE ha provocat.

En la carta, s’expressen, entre d’altres alguns arguments, el fet que la prova de maduresa no té sentit per l’accés a la universitat i que és de difícil organització; o, també, què la prova de modalitat del batxillerat general no garanteix un accés adequat al grau de química.

Al nostre escrit sol·licitàrem:

1. Que es creïn de manera urgent els mecanismes necessaris per coordinar entre l’ensenyament secundari i l’universitari els sabers bàsics que s’han de garantir a secundària i al batxillerat per facilitar l’accés de l’alumnat a les carreres de ciències i de tecnologia.


2. Que es tingui en compte l’opinió de les Universitats en el disseny de les proves d’accés a la Universitat, tant per part del Ministerio de Educación y Formación Profesional com de les diferents comunitats autònomes.


3. Que es revisin les decisions autonòmiques que tenen a veure amb l’aplicació de la LOMLOE pel que fa als recursos disponibles i al nombre d’hores lectives de les assignatures d’àmbit científic (reducció d’1 hora setmanal a 1r de Batxillerat).

Amb data 22 de febrer la resposta rebut des de la Conselleria d’Educació no ha estat en absolut encoratjadora o empàtica.

Adjuntem la carta i quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al respecte.

Salutacions,

Les Juntes Directives del Col·legi i l’Associació de Químics de les illes Balears

Carta Enviada a la Conselleria

Advertisement