OBJECTIUS

Conèixer els requisits i les principals característiques formals per a l’elaboració i presentació dels peritatges judicials.

Més Informació