OBJECTIUS

Recordar els principals continguts de química i de física per a la resolució de problemes.
Aprendre estratègies per resoldre problemes de física i de química.
Practicar diferents problemes per adquirir seguretat a l’hora de resoldre problemes.
Relacionar els problemes amb el currículum.
Conèixer les implicacions metodològiques de la resolució de problemes.
Relacionar problemes i pràctiques de laboratori.

Més Informació