Nova edició del curs: Preparació Oposicions de problemes de química i de física amb els següents objectius:

  1. Recordar els principals continguts de química i de física per a la resolució de problemes.
  2. Aprendre estratègies per resoldre problemes de física i de química.
  3. Practicar diferents problemes per adquirir seguretat a l’hora de resoldre
  4. Relacionar els problemes amb el currículum.
  5. Conèixer les implicacions metodològiques de la resolució de problemes.
  6. Relacionar problemes i pràctiques de laboratori.

Més informació