Benvolguts companys,

adjunt trobareu el nombre 50 de la revista QUIMIBAL. Des de que l’octubre de 1998 vàrem decidir crear aquest canal de comunicació periòdica amb tots els col·legiats/associats i la resta de la nostra societat hem tingut una periodicitat mínima semestral, amb la qual ens vàrem comprometre, i tal com es va posar com a objectiu ha estat una mescla heterogènia de notícies, comunicats, convocatòries i altres herbes que esperam hagin estat d’interès per tots vosaltres.
Per suposat volem agrair a tots els que, desinteressàdament, heu col·laborat durant aquests més de 18 anys, en els quals la nostra revista ha adquirit la seva majoria d’edat, i us animam a continuar fent-ho enviant suggeriments i tot allò que penseu que que pot resultar d’interès per al nostre col·lectiu.

Salut per a tots i que puguem arribar al centenar.

L’equip de redacció

Revista Quimibal núm. 50